Археолошки институт представља јединствену, централну научно-истраживачку установу у Србији која је посвећена археологији. Основала га је Српска академија наука и уметности 1947. године, а од 1961. је самостална установа.

Annual Meeting “Serbia, Land of Science, Land of Innovation”

Annual Meeting “Serbia, Land of Science, Land of Innovation”

At the annual meeting of the scientific research and innovation community “Serbia, the land of science, the land of innovation”, the Institute if Archaeology was one of the three institutes that, at the invitation of the Ministry of Science, Technological Development and Innovation, presented its scientific results, successful international and domestic projects (The Flow, Cooltour, Dancing Hitor(y)ies, NEOTECH, SEADDA, TRAME). Our associate Dr. Nemanja Mrđić talked about the projects and the nomination of Danube Limes on the UNESCO World Heritage List.

Link: https://nitra.gov.rs/cir/ministarstvo/vesti/godisni-sastanak-sa-naucno-istrazivackom-i-inovacionom-zajednicom-srbija-zemla-nauke-zemla-inovacija

Подели ово