Палеолит

Палеолит као најстарији и најдужи период људске историје представља својеврстан изазов за истраживаче због велике старости, природе насељавања мобилних заједница и тафономије локалитета. Истраживања палеолита тренутно су усмерена на идентификацију нових налазишта на отвореном, али и пећинског карактера у циљу бољег разумевања економије, друштвене организације и мобилности заједница у овом раном периоду на територији Србије али и читавог Балкана. С друге стране у току је обрада материјала са ископавања, из овог периода са бројних балканских локалитета у оквиру теме – Археотехнологија.  

Досадашња истраживања обухватала су ископавања локалитета – Смолућка пећина и Кременац и проспекцију  локалитета из околине Сокобање, а претходних година и околине планине Рудник.