Праисторијски пројекат

Истраживање праисторијске археологије је географски ограничено на југоисточну Европу, с посебним фокусом на територију Србије и обухвата дуг период од средњег палеолита до доласка Римљана на Балкан. Због сложености проблема, оно се одвија по хронолошки и методолошки издвојеним темама у оквиру којих су укључена теренска истраживања и обрада археолошког материјала. Сва истраживања су раније започета, а због обима и сложености биће настављена дуги низ година у будућности. Циљеви истраживања су: место и улога Централног Балкана током палеолита и мезолита; културни идентитет и друштвено-економска организација неолитских заједница; реконструкција исхране првих седентарних заједница и промене изазване развојем земљорадње и сточарства; модели насељавања и организације насеља током неолита и енеолита; техничке и технолошке иновације у неолиту, енеолиту, бронзаном и гвозденом добу централног Балкана; проучавање експлоатације, циркулације и употребе камених и коштаних ресурса у праисторији Балкана; праисторијско рударство у енеолиту и бронзаном добу; насеља, природно окружење, материјална култура и економија заједница током енеолита, бронзаног и гвозденог доба; културне промене у гвозденодопским заједницама у унутрашњости Балканског полуострва током друге половине I миленијума пре н.е. познате као „хеленизација” и „латенизација”. Остваривања поменутих циљева одвијају се у оквиру теренских истраживања на више археолошких налазишта у Србији, као и анализом археолошког материјала са раније истражених локалитета,  уз мултидисциплинарни приступ (даљинска детекција, геолошке, физичко-хемијске, палеоботаничке, палеозолошке и друге анализе, експериментално испитивање израде и употребљивости археолошких артефаката). У проучавање су укључени локалитети из Ђедапа (Власац, Падина Хајдучка Воденица, Лепенски Вир, Велесница), Поморавља (Дреновац, Мотел-Слатина, Супска, Велики Поповић, Краљево поље, Међуреч), Шумадије (област Рудника), јужне Србије (Павловац, Бубањ, Хумска Чука, Хисар, регион Пусте Реке, Кале–Кршевица), области Јадра, Рађевине, Подгорине и Поцерине и источне Србије (области Бора и Зајечара).