Међународни пројекти

Археолошки институт од свог оснивања има активну међународну сарадњу.

Сарадња се реализује на два начина:
– кроз дугорочне билатералне пројекте између страних института, факултета и музеја
– Кроз краткорочне пројекте суфинансиране од стране Европске уније према посебним позивима

Међународни пројеккти Археолошког института Београд:


Project TRAME: TRACCE DI MEMORIA

Living Danube Limes

Immersive Storytelling Driven Cooperation for Cultural Heritage Dissemination in Western Balkans

T-PAS

Danube Limes Brand