Теме

Археолошки институт до 2020. године функционисао је по систему пројеката.

Од 2020. године прешло се на институционално финансирање, али је институт задржао интерну организацију према ранијем пројектном систему.

ЛИСТА  ПРОЈЕКАТА


ПРАИСТОРИЈА

VIMINACIUM

    www.viminacium.org.rs

СРЕДЊИ ВЕК