др Видан Димић

Научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања

Видан Димић је од 2010. године посвећен проучавњу археотехнологије тачније експлоатације, прераде, употребе и циркулације камених сировина и алатки у праисторији, посебно неолиту Србије. Истраживања везана за ову тему, започео је на глачаном и абразивном каменом оруђу са локалитета Лађарише, која је потом проширио и на друге неолитске локалитете у Србији. Примарна полазишта његових истраживања свакако представљају функционално-типолошке анализе камених артефаката као и анализе сировина од којих су ове алатке израђиване у праисторији. Последњих година у фокус његових истраживања инкорпориран је и археолошки експеримент као комплементарни сегмент археотехнолошких студија, испитивања производног процеса и употребе каменог оруђа. Битан сегмнент ових истраживања представљају и анализе трагова употребе.  Сва ова истраживања, иако фокусирана на мање или више специфичне археотехнолошке проблеме, за циљ имају акумулацију података и искустава који нам омогућавају веродостојнију интерпретацију и боље разумевање различитих заједица у праисторији, њиховог понашања, размене знања, вештина и прављења специфичних технолошких избора.
Поред наведеног Видан се бави и истраживањима праисторијског рударства и експлоатације руде која је започео је 2013. године на локалитету Прљуша – Мали Штурац на планини Рудник.

 

Образовање

2020- Доктор наука,
Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Одбрањена теза: Израда и употреба неолитског глачаног каменог оруђа са сечицом: експериментална истраживања и компаративне трасеолошке анализе

2013- МА археологије,
Филозофски факултет, Универзитет у Београду.
Одбрањена теза: Петролошка, трасеoлошка и функционално-типолошка студија глачаног и абразивног каменог оруђа са локалитета Лађариште код Врњачке Бање

2012- Дипломирани археолог,
Филозофски факултет, Универзитет у Београду

 

Запослење

2017- Археолошки институт, истраживач сарадник

 

Језици: Енглески

 

Ангажовање на пројектима

Археологија Србије: Културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије, тема

Археотехнологија: експлоатација, прерада и циркулација сировина у праисторији на територији Србије Археолошки институт Београд.

Проспекција Малог Штурца: истраживање праисторијског рударства, Археолошки институт Београд.

 

Чланства

  • Српско археолошко друштво (САД)

 

Стипендије

Добродошли у Немачку 2008; Стипендија Савезне републике Немачке и Friedrich Ebert фондације у сарадњи са Баварским универзитетом за средњу, источну и јужну Европу (BAYHOST) и Европским покретом у Србији.

 

Учешћа на међународним скуповима

(2015) 4th Balkan Early Metallurgy Symposium, Targu Jiu, Romania, Vasile Parvan Institute of Archaeology Bucharest, Alexandru Stefulescu Museum of Gorj County Targu Jiu , 10th-12th May 2015

(2016) The Fourth International Symposium of Archaeology: Vita est vita, Струмица, Македонија, 3-6. 11. 2016

(2017-2018) 6th,,7th Scientific conference Methodology and Archaeometry, (MetArh), Zagreb

(2018) US Serbia & West Balkan Data Science Workshop, Belgrade 26.08-29.08. 2018

 

Учешћа на домаћим скуповима

(2015-2019) Годишњи скуп Српског археолошког друштва

 

Библиографија

Монографска студија/поглавље

Antonović, D., Dimić, V. 2017. Copper ore exploitation at the site of Prljuša on Mali Šturac, in S. Vitezović, D. Antonović (eds.) Archaeotechnology studies: Raw material exploitation from prehistory to the Middle Ages, Beograd, Srpsko arheološko društvo : 117 – 142.

Antonović, D., Dimić, V., Starović, A., Borić, D. 2017. Ground stone artefacts from Aria Babi, in M. Mărgărit and A. Boroneanţ (eds.) From hunter-gatherers to farmers: human adaptations at the end of the Pleistocene and the first part of the Holocene: papers in Honour of Clive Bonsall, Targoviște, Cetatea de Scaun: 135 – 147.

Радови у научним часописима

Dimić, V. (2019). Hammering the Past: The Experimental (Re)construction and Usage of Prehistoric Mining Hammerstones from Prljuša-Mali Šturac site, Rudnik Mountain; Старинар, Археолошки институт, Београд: 85-112.

Михаиловић, Д., Боровић-Димић, Ј., Димић, В., Кајтез, И., Гавриловић, Н., Heffter, Е. (2015). Рекогносцирање налазишта из доњег и средњег палеолита на североисточним обронцима Гоча; Гласник Српског археолошког друштва 31; стр: 165-185.

Dimić, V. (2015). Traseological markers on ground stone cutting–implements from Lađarište site near Vrnjačka Banja. Гласник Српског археолошког друштва 31: 39-74.

Димић, В. (2014). О појединим терминолошким и интерпретативним проблемима у студијама глачаног и абразивног каменог оруђa: Гласник Српског археолошког друштва 30; стр: 379-398.

Bogosavljević, V., Borojević, K. Dimić, V., Marković, J. (2017). Sečenje kultivisanih vrsta žitarica u periodu poznog neolita i ranog halkolita na teritoriji Srbije – eksperimentalna istraživanja, Архаика: 27-64.

Dimić, B. Vidan (2013). “Analiza glačanog i abrazivnog kamenog oruđa sa lokaliteta Lađarište kod Vrnjačke Banje”. у Наша прошлост 14, Народни музеј Краљево; стр: 31–56.

Тематски зборници

Antonović, D., Vitezović, S., Dimić, V. (2019) Prljuša, Mali Šturac, Istraživanje 2017. godine, u: Arheologija u Srbiji, Projekti Arheološkog instituta u 2017. Godini. Beograd: 77-77.

Antonović, D., Vitezović, S., Dimić, V., Vukadinović, M. (2018). Prljuša, Mali Šturac, istraživanje 2016. godine, u: I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović (ur.) Arheologija u Srbiji: projekti Arheološkog instituta u 2016. godini. Beograd, Arheološki institut: 13-22.

Filipović, V., Popadić, I., Dimić, V. (2017). Zaštitna arheološka istraživanja na nalazištu Kalčine šume kod Vladičinog Hana, u: (ur.) Bugarski, I., Vitas, G.N., Filipović, V.   Arheologija u Srbiji, projekti Arheološkog instituta u 2015. godini; Arheološki institut, Beograd; str: 37-40.