др Драгана Антоновић

научни саветник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Област интересовања 

Др Драгана Антоновић је од 1990. посвећена истраживању технолошког развоја праисторијских друштава, посебно оних у неолиту и енеолиту. Њена истраживања се односе на проучавање производње каменог и бакарног оруђа и оружја са територије Србије с циљем да се реконструишу процеси добављања сировина за њихову израду и технологија израде поменутих објеката, као и њихов употребни, култни и симболички значај у праисторијским друштвима. Последњих година је посвећена истраживању праисторијског рударства у Србији.

 

Образовање

1998 – Доктор археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Настанак и развој индустрије глачаног камена у неолиту Србије

1990 – Магистар археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена теза: Предмети од глачаног камена из преисторије са локалитета Бело брдо у Винчи

1984 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2014 – Археолошки институт, Београд, научни саветник
2006 – Археолошки институт, Београд, виши научни сарадник
1999 – Археолошки институт, Београд научни сарадник
1998 – Археолошки институт, Београд, истраживач сарадник
1995 – 1997 – Археолошки институт, Београд, библиотекар
1993 – 1994 – Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, библиотекар

 

Језици: енглески

 

Руковођење пројектима:

Проспекција Малог Штурца: истраживање праисторијског рударства, Министарство културе и информисања Републике Србије

 

Ангажовање на пројектима:

 Археологија Србије: Културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије,  Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Културне промене и популациона кретања у раној праисторији централног Балкана,  Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

 Остали пројекти

Заштитна археолошка ископавања угљенокоп „Колубара“, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд

The rise of metallurgy in Eurasia: Evolution, organisation and consumption of early metal in the Balkans, University Colledge of London, Institute of Archaeology

Металургија у праисторији и антици, Одбор за археологију Одељења историјских наука Српске академије наука и уметности (до 2013)

Неолитске и енеолитске културе и бакарни налази у источној Србији, Одбора за археологију Одељења историјских наука Српске академије наука и уметности (до 2013)

Prehistoric flint sourcing in NW Bulgaria and NE Serbia: field survey and laboratory analyses, Cardiff School of History and Archaeology, Cardiff University, National Institute of Archaeology and Museum, Bulgarian Academy of Sciences

Археолошка истраживања у Винчи, Српска академија наука и уметности, Музеј града Београда и Филозофски факултет Универзитета у Београду (до 2008)

 

Чланства:

  • Српско археолошко друштво (САД)

 

Награде:

2019 – Златна плакета Удружења Рудничана за изузетан допринос на очувању и промоцији археолошког наслеђа планине Рудник

 

Учешће на међународним скуповима

International symposium Mining and archaeology, 12 – 15. 9. 2019, Štip

6th Scientific Conference Methodology and Archaeometry, Zagreb, 30th November – 1st December 2018

5th Scientific Conference Methodology and Archaeometry, Zagreb, Croatia,  30th November – 1st December 2017

MESO 2015, The Ninth International Conference on the Mesolithic in Europe, Belgrade, Serbia, 14th – 18th September 2015

50 Jahre Prähistorische Bronzefunde – Bilanz und Perspektiven, Internationales Kolloquium, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, 24. bis 26. September 2014

3rd Balkan Early Metallurgy Symposium, 10-12th May 2013, Sozopol, Bulgaria

JADE 2: Interprétations sociales des objets-signes en jades alpins dans l’Europe néolithique“ Besançon, 25–27. 3 2013.

The Early Balkan Metallurgy Workshop, June 11 2007, Institute of Archaeology, UCL, Institute of ArchaeoMetallurgical Studies, London

Metallurgy in Southeast Europe from ancient times till the end of 19th century, September 26–30th 2005, Sozopol, Bulgaria.

XIVth Congress of the U.I.S.P.P., Liege, 2–8 September 2001

 

Учешће на домаћим скуповима

Годишњи скупови Српског археолошког друштва (2011-2019)

Српско археолошко друштво, Праисторијска секција, 14. децембар 2018. године, Музеј Војводине, Нови Сад

VII Саветовање металурга Србије, 11–13. септембар, 2008. Београд

Меморијал Драгослава Срејовића 3: Драгослав Срејовић и уметност, Крагујевац, 28-29. новембар, 2006.

 

Библиографија

Међународне монографије

Antonović, D. 2014. Kupferzeitliche Äxte und Beile in Serbien, Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur; Stuttgart: Franz Steiner Verlag (Prähistorische Bronzefunde Abt. IX, Bd. 27)

Antonović, D. 2006, Stone tools from Lepenski Vir, Belgrade: Institute of Archaeology (Cahiers des Portes de Fer, Monographies 5)

Домаће монографије

Antonović, D., 2003. Neolitska industrija glačanog kamena u Srbiji, Beograd: Arheološki institut (Posebna izdanja 37)

Антоновић, Д. 1992. Предмети од глачаног камена из Винче, Београд: Универзитет у Београду, Филозофски факултет (Центар за археолошка истраживања 10)

Поглавља у међународним монографијама и зборницима

Antonović, D., Dimić, V., Starović, A., Borić, D. 2017. Ground stone artefacts from Aria Babi, in From hunter-gatherers to farmers: human adaptations at the end of the Pleistocene and the first part of the Holocene: papers in Honour of Clive Bonsall, eds. M. Mărgărit and A. Boroneanţ, 135–147. Targoviște, Cetatea de Scaun

Antonović, D., Dimić, V. 2017. Copper ore exploitation at the site of Prljuša on Mali Šturac, in Archaeotechnology studies: Raw material exploitation from prehistory to the Middle Ages, eds. S. Vitezović, D. Antonović, 117 – 142. Beograd, Srpsko arheološko društvo

Antonović, D. 2016. Alter Kupferbergbau auf dem Balkan, in 50 Jahre “Prähistorische Bronzefunde” Bilanz und Perspektiven: Beiträge zum internationalen Kolloquium vom 24. bis 26. September 2014 Mainz, Hrs. U. L. Dietz und A. Jockenhövel, 33–52. Mainz, Akademie der Wissenschaften un der Literatur; Stuttgart, Franz Steiner (PBF XX, 14)

Antonović, D. 2014. Examination methodology for ground stone arttefacts, in Archaeotechnology: studying technology from prehistory to the Middle Ages, eds. S. Vitezović, D. Antonović, 13–27. Belgrade, Srpsko arheološko društvo

Antonović, D. 2008. The development of the ground stone industry in the Serbian part of the Iron Gates, in The Iron Gates in prehistory: new perspectives, eds. C. Bonsall, V. Boroneanţ, Ivana Radovanović, 19–38. Oxford: Archaeopress (BAR International Series 1893)

Antonović, D. 2005. The Polished stone assemblage, in S. Karmanski (ed. by P. Biagi) Donja Branjevina: a Neolithic settlement near Deronje in the Vojvodina (Serbia), 49–57. Trieste: Societa per la preistoria e protostoria della regione Friuli-Venezia Giulia (Quaderno 10)

Поглавља у домаћим монографијама и зборницима

Михаиловић, Д., Антоновић, Д., Капуран, А. 2017. Праистријска географија Србије, у Географија Србије, ур. М. Радовановић, 382–417. Београд: Географски институт “Јован Цвијић”, САНУ

 Радови у међународним научним часописима

Vitezović, S., Antonović, D. 2019. Functional differentiation and possible regional specialisation of the Vinča culture settlements: viewpoint from osseous and lithic industries, Quaternary International (https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.12.029)

Borić, D., French, C. H. I., Stefanović, S., Dimitrijević, V., Cristiani, E., Gurova, M., Antonović, D., Filipović, D. 2014. Late Mesolithic lifeways and deathways at Vlasac (Serbia), Journal of Field Archaeology 39, Vol. 1: 4–31.

Antonović, D., Vukadinović, M. 2012. Eneolithic mine Prljuša – Mali Šturac: archaeological and geophysical investigations, Старинар 62: 95 106

Antonović, D., Stojanović, A., 2009. The Nephrite amulet from Zmajevac (Cerovac, Central Serbia), Archäologisches Korrespondenzblatt 39–2: 183–191

Antonović, D. 2009, Prehistoric Copper Tools from the Territory of Serbia, Journal of Mining and Metallurgy 45 (2) B: 165 174

Antonović, D. 2006. On importance of study of the Neolithic ground stone industry in the territory of Southeast Europe, Analele Banatului, s.n., Arheologie-istorie  XIV–XV: 53–61

Antonović, D., Resimić-Šarić, K., Cvetković, V. 2006, Stone raw materials in the Vinča culture: petrographic analysis of assemblage from Vinča and Belovode, Старинар 55: 53–66

Antonović, D. 2006. On importance of study of the Neolithic ground stone industry in the territory of Southeast Europe, Analele Banatului, s.n., Arheologie-istorie  XIV–XV: 53–61

Antonović, D. 2002. Copper processing in Vinča: new contributions to the thesis about metallurgical character of Vinča culture, Старинар 52: 27 45

Antonović, D., 1997. Use of Light White Stone in the Central Balkans Neolithic, Старинар 48: 33–39