др Ангелина Раичковић Савић

научни сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191

Област интересовања

Др Ангелина Раичковић Савић је поред учешћа на теренским истраживањима своју област интересовања првенствено усмерила на решавање проблема обраде керамичког материјала, порекла сировина за израду керамичких посуда и примени минеролошких, петролошких и хемијских анализа. Бави се изучавањем античке кухиње и припремањем хране по изворним рецептима у  репликама античких посуда.

 

Образовање

2012 – Доктор археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Керамичке посуде из гробова типа Мала Копашница Сасе

2005 – Магистар археологије
Филозофски факултет Универзитета у Београду,
Одбрањена теза: Керамичке посуде  из занатског центра Виминацијума

2001 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 

Запослење

2013 – Археолошки институт, научни сарадник
2005 – Археолошки институт, истраживач сарадник
2002 – Археолошки институт, истраживач приправник

 

Страни језици: мађарски, енглески, немачки

 

Ангажовање на пројектима

(2018-2023) Life on the Roman road: communications, trade and identities on Roman roads in Croatia from 1st – 8 th CE, (финансиран од Хрватске закладе за знаност)

(2011-2019) Виминацијум, римски град и легијски војни логор – истраживање материјалне и духовне културе, становништва применом најсавременијих технологија даљинске детекције, геофизике, ГИС-а, дигитализације и 3Д визуализације Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Археолошки институт

(2015-2017) ARCHEST – Developing archaeological audiences along the Roman route Aquileia-Emona-Sirmium-Viminacium (суфинансиран из ЕУ фондова програма Културе)

 

Чланства

  • ICOM (International Council of museums)

 

Учешћа на међународним скуповима

24th International Congress of Roman Frontier Studies, Belgrade -Viminacium, September 2018

30th Congress of R.C.R.F. (Rei cretariae Romanae fautores), Lisabon, Septembar 2016

22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012

4th International Congress of the International Lychnological Association (ILA) Ptuj, May 2012

11th European Meeting on Ancient Ceramics Conference, Vienna, September-October 2011

27th Congress of R.C.R.F. (Rei cretariae Romanae fautores), Belgrade, September 2010

17th Roman Military Equipment Conference, Zagreb, May 2010

 

Библиографија

Монографије

Korać, M. i Raičković Savić, A. 2014. Kulina Romana, Beograd: Arheološki institut

Raičković, A. 2007. Keramičke posude zanatskog centra iz Viminacijuma, Arheologija i prirodne nauke, (Posebna izdanja 3), Beograd: Arheološki institut

Поглавља у међународним монографијама и зборницима

Mrđić, N. and Raičković Savić, A. 2013. Soldiers burials with weapons at Viminacium cemetery, in Proceedings of the XVIIth Roman Military Equipment Conference, Weapons and Military Equipment in a Funerary Context, ur. M. Sanader, A. Rendić-Miočević, D. Tončinić, I. Radman-Livaja. 117-132, Zagreb: Filozofski fakultet i Arheološki muzej

Raičković A. 2012. Late Roman Pottery from Viminacium-Thermae, The excavation of 2004, in Rei Cretariae Romanae Fautorum, Acta 42, eds. S. Biegert, A. Rendić-Miočević, 147-155. Bonn: Rei Cretaria Romana Fautores

Поглавља у домаћим монографијама и зборницима

Raičković Savić, A. 2018. Ceramic Vessels as Grave Goods in the Necropolises of Viminacium u Vivere Militare est from Populus to Emperors – Living on the Frontier, Volume II,  ur. M. Korać, 143-162, Beograd: Arheološki institut

Raičković Savić, A. Jevtović, Lj. Bogdanović, A. 2018. Keramički materijal, u Rimski limes i gradovi na tlu Srbije, Roman Limes and cities in the territory of Serbia, ur. M. Korać i Stefan Pop-Lazić, 64-71 i 282-305, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti i Arheološki institut

Радови у међународним научним часописима

Raičković Savić А. and Bogdanović, A. 2017. Storage vessels or chamber pots. Ephemeris Napocensis XXVII: 197-202.

Nikolić, E. Milovanović, B. Raičković Savić, A. 2017. Contribution to the Study of Roman Architecture in Viminacium: Research of Thermae Masonry Techniques. Archaeologia Bulgarica XXI/1: 39-58.

Радови у домаћим научним часописима

 Marrese, G. Tucci, P. Raičković Savić, A. 2015. Roman pottery from Viminacium (Serbia, 2nd-3rd centuries AD): compositional characteristics, production and technological aspects. Arheologija i prirodne nauke 10: 9-44.

Mrđić, N. and Raičković Savić, A. 2013. Cult Preparation of a Burial Pit – Exprerimental Research of Local Customs. Tibiscum (Acta Musei Caransebesiensis) 3: 114-123.

Milovanović, B. and Raičković Savić, A. 2013. Seal boxes from Viminacium site. Starinar LXIII: 219-231.

Raičković, A. and Milovanović, B. 2011. Development and Changes in Roman Fashion – Showcase Viminacium. Arheologija i prirodne nauke 6/2010: 77-108.

Nikolić, S. and Raičković, A. 2009. Prospopomorphic vessels from Moesia Superior. Starinar LVIII: 135-146.

 

Електронска издања

Raičković Savić, A. i Mitić, A. 2019. Rezultati tipološke obrade keramičkog materijla sa prostora Viminacijumske nekropole Više grobalja, u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2017. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 191-200. Beograd:Arheološki institut https://www.academia.edu/41277431/Arheologija_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2017._godini

Raičković Savić, A. i Bogdanović, A. 2018. Preliminarna analiza keramičkog materijala s prostora viminacijumskog amfiteatra – objekti 3 i 4, u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2016. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 129-136. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/37527171/Arheologija_u_Srbiji_projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2016._godini

Raičković Savić A. i Bogdanović, A. 2017. Obrada keramičkog materijala iz ukopa sa prostora severoistočnog dela amfiteatra Viminacijuma, u Arheologija u Srbiji. Projekti Arheološkog instituta u 2015. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 119-125. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/35368267/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2015._godini

Raičković Savić, A. i Bogdanović, A. 2017. Keramika iz bunara sa prostora viminacijumskog amfiteatra – rezultati obrade materijala iz 2014 godine, u Arheologija u Srbij. Projekti Arheološkog instituta u 2014. godini, ur. I. Bugarski, N. Gavrilović Vitas, V. Filipović, 149-152. Beograd: Arheološki institut https://www.academia.edu/35368200/ArheologijA_u_Srbiji._Projekti_Arheolo%C5%A1kog_instituta_u_2014._godini

Raičković Savić, A. 2012. Keramičke posude iz grobova tipa Mala Kopašnica Sase, Doktorska disertacija http://www.doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/BG20121218RAICKOVIC.pdf