Петар Милојевић

истраживач сарадник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија, Факс

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191
Факс+381 11 2180 189

Петар Милојевић, истраживач сарадник

Археолошки институт
Кнеза Михаила 35/ IV, 11000 Београд
мејл: pertinax1983@gmail.com

Област интересовања
археологија насеља, обрасци насељавања, бронзано доба, гвоздено доба, палеоекономија, етноархеологија, спелеоархеологија.

Петар Милојевић се бави истраживањем насља и образаца насељавања из бронзаног и гвозденог доба. Поред тога интересује се за материјалну културу, друштвену организацију, палеоекономске тенденције и технолошку развијеност праисторијских популација на централном Балкану.

Образовање

2016 – Уписане докторске студије на Филозофском факултету, Универзитета у Београду

2014 – Дипломирани археолог
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Одбрањена тема: Рекогносцирање потенцијалних палеолитских налазишта на подручју Сокобањске котлине и њене ближе околине

Запослење

2020 – Археолошки институт, Београд, истраживач сарадник

Страни језици: енглески

Ангажовање на пројектима

(2020) Систематско рекогносцирање старих рудника бакра у североисточној Србији, (Међународни пројекат, Бронзано доба у североисточној Србији- металургија, насеља и некрополе). Arheološki institut, Beograd.

(2020) Систематско рекогносцирање источне обале Велике Мораве, Археолошки институт и завичајни музеј Параћин

(2019) Изложба и Каталог : Винчанска жена – мит, богиња, мајка, Народни музеј Ниш, Народни музеј Топлице, Центар за културу и уметност Алексинац.

(2019) Припрема за публикацију : Археолошка налазишта у Вртишту код Ниша – стара археолошка ископавања и нова истраживања, Народни музеј Ниш.

(2017-2019) Археолошка проспекција Доњег тока Јужне Мораве, Археолошки институт Београд, Народни музеј Ниш, Народни музеј Топлице, Центар за културу и уметност Алексинац, Народна библиотека „Стеван Сремац“ Сокобања.

(2014-2016) Археолошка проспекција Алексиначке општине, Археолошки институт Београд, Завичајни музеј Алексинац.

(2011-2014) Истраживање прелаза из средњег у горњи палеолит у источној Србији, Филозофски факултет Београд, Универзитет Аризона у Тусону.

(2011-2013) Културне промене и популациона кретања у раној праисторији централног Балкана, Филозофски факултет Београд.

(2009-) Археологија Србије: културни идентитет, интеграциони фактори, технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије, Археолошки институт, Београд.

Чланства и афилијације:

Члан Српског ахеолошког друштва:

Учешће на међународним скуповима:

Археолошка проспекција Алексиначке котлине – прелиминарни резултати. Алексинац и околина у прошлости (500 година од првог писаног помена 1516-2016). Завичајни музеј Алексинац и СО Алексинац, Алексинац, 4. Септембар 2016. године.

Учешће на домаћим скуповима:

Геофизичка истраживања на каснонеолитском налазишту Средње поље у Брадарцу код Алексинца. XLII Скупштина и годишњи скуп Српског археолошког друштва, Неготин, 30. мај -1. јун 2019. године.

Прилог познавању топографије налазишта из металних доба у Топлици. XLII Скупштина и годишњи скуп Српског археолошког друштва, Неготин, 30. мај -1. јун 2019. године.

Археолошка проспекција доњег тока Јужне Мораве у 2017. и 2018. години. Праисторијска секција Српско археолошко друштво, Музеј Војводине, Нови Сад 14. децембар 2018.

Два гвоздена мача из околине Алексинца. XL Скупштина и годишњи скуп Српског археолошког друштва и прослава 70 година Археолошког института, Београд, 5-7. јун 2017. године.

Два бронзана мача из околине Алексинца. XXXVIII Скупштина и годишњи скуп Српског археолошког друштва, Пирот, 4. – 6. јун 2015. године.

Античка двоколица са локалитета Мађилка код Пирота. XXXVIII Скупштина и годишњи скуп Српског археолошког друштва, Пирот, 4. – 6. јун 2015. године.

Библиографија

Монографије

Milojević, P. Trajković-Filipović, T. Kuzmanović-Cvetković, J. Nikezić, A. Crnobrnja-Krasić, S. Milojević, J. Selaković, M. 2019. Poznoneolitska i ranoeneolitska figuralna plastika iz severnih oblasti centralnog Balkana. Niš: Narodni muzej Niš.

Милојевић, П. Трајковић-Филиповић, Т. 2017. Праисторијска налазишта у Алексиначкој котлини: Евиденција и ревизија старих података. Алексинац – Ниш: Завичајни музеј Алексинац и Народни музеј Ниш.

Milojević, P. Kajtez, I. Milošević, Ѕ. 2015. Speleological objects of Sokobanja as potential Palaeolithic sites. Sokobanja: Narodna biblioteka „Stevan Sremac“.

Поглавља у монографијама и зборницима

Kapuran A. Milojević, P. 2020. Vatin culture pottery in settlements and necropoles of Northeastern Serbia. pp. 89-107. in: V. Vučković, B. Stojanović, V. Filipović and R. Rich (eds.), Crafter Project: Bronze Age of Europe, an overview whe are we now? Paraćin: Regional museum of Paraćin.

Mилојевић, П. Милановић, Д. 2017. Топографија праисторијских локалитета у Ражањској општини, у Капија Поморавља у духовној историји Срба, ур. С. Рајић, Г. Јашовић, И. Бецић, Љ. Васиљевић, 9-18. Својиново – Крушевац: Удружење за културу и уметност ЛОГОС Својново – Историјски архив Крушевац.

Милановић, Д. Милојевић, П. 2016. Археолошка проспекција Алексиначке котлине – прелиминарни резултати. у Алексинац и околина у прошлости, 500 година од првог писаног помена 1516-2016. ур. С. Рајић, 33-47. Алексинац: Завичајни музеј Алексинац.

Радови у домаћим научним часописима

Милојевић, П. Филиповић, В. 2020. Бакарна секира из атара села Бовн код Алексинца. Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност бр. 11/2019: 7-14.

Вучковић, В. Стојановић, Б. Младеновић, О. Милојевић, П. 2020. Заштитна археолошка истраживања на локалитету Глождак–Дис у Параћину 2020. године. Гласник Друштва конзерватора Србије 44: 72-73.

Милојевић, П. Кузмановић-Цветковић, Ј. 2019. Топографске и економске карактеристике налазишта из металних доба у Топлици, Гласник Српског археолошког друштва 35: 27–63.

Milanović, D. Milojević P. Arheološka prospekcija donjeg toka Južne Morave u 2017. godini. Arheologija u Srbiji: Projekti Arheološkog instituta u 2017. godini.

Милојевић П. Милановић, Д. 2019. Трагови старих путева на планини Озрен код Сокобање. Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност бр. 10/2018: 9-25.

Милојевић П. 2018. Вишеслојна градина Љиљаче код села Бовна. Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност бр. 9/2017: 9-58.

Милојевић, П. Филиповић, В. 2017. Два гвоздена мача из долине Јужне Мораве. Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност бр. 8/2016: 9-21.

Милојевић, П. Милановић, Д. Трајковић-Филиповић, Т. 2016. Каснонеолитски локалитет Шетка – Утрине: природногеографска и културна карактеризација. Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност бр. 7/2015: 26-65.

Милојевић, П. Милојевић, Ј. 2016. Врћеновачко градиште – рановизантијски и раносредњевековни археолошки материјал из збирке Завичајног музеја Алексинац. Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност бр. 7/2015: 73-105.

Filipović V. Milojević, P. 2016. А Мinoan (?) dagger from Lipovacko gradiste (central balkans). Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност бр. 7/2015: 16-25.

Милојевић П. Милановић, Д. 2015. Депо латенских металних предмета са јужних падина планине Ртањ. Етно-културолошки зборник, књ. XIX: 35-45.

Филиповић, В. Милојевић, М. 2015. Неколико бронзаних налаза из околине Сокобање. Етно-културолошки зборник, књ. XIX, Сврљиг: 47-52.

Филиповић В. Милановић, Д. Милојевић, П. 2015. Микенски мач из околине Алексинца. Весник бр. 42, часопис за историју, музеологију и уметност: 9-17.

Милојевић П. 2014. Налази рановизантијског новца на градинским локалитетима у Алексиначкој котлини. Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност бр. 6/2014: 9-27.

Милојевић П. Милошевић, С. Кајтез, И. 2013. Грађевина са остацима фреско сликарства у Сокобањи. Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност бр. 5/2013: 47-56.

Милановић Д. Милојевић, П. 2013, Каснонеолитски локалитети у Алексиначкој котлини: природна средина и економски потенцијали. Етно-културолошки зборник, књ. XVII: 73-82.