MA Кристина Поњавић

истраживач приправник

Археолошки институт
Кнезa Михаила 35/IV
11000 Београд
Србија

Телефон+381 11 3282 081
+381 11 2637 191

Област истраживања

MA Кристина Поњавић се након завршених студија бави конзервацијом и рестаурацијом зидне слике. Од 2021 рад усмерава ка археолошком материјалу, примарно археолошком дрвету, његовим физичким и хемијским облицима пропадања, заштити и начинима презентације. У свом истраживању примењује мултидисциплинарни приступ који подразумева проучавање, карактеризацију и идентификацију материјала, примену нових материјала у конзервацији и рестаурацији у односу на традиционалне и испитивање њихове функционалности и компатибилности.

 

Образовање

2019 – докторске студије, Историја и филозофија природних наука и технологије на Универзитету у Београду.

2019 –  Мастер конзерватор-рестауратор, Факултет Примењених уметности у Београду,
Одбрањена тема: Конзервација и рестаурација фрагмената зидних слика пронађених приликом археолошких ископавања у цркви Светог Николе у Баљевцу – Историјат цркве Светог Николе у Баљевцу,
испитивачки и конзерваторско-рестаураторски третмани на фрагментима.

2018 – Дипломирани конзерватор – рестауратор, Академија СПЦ за уметност и консервцију у Београду.
Одбрањен тема: Обрада фрагмената зидне слике

 

Запослење

2022 – Археолошки Институт, истраживач приправник

 

Језици: енглески

 

Награде, стипендије и стручна усавршавања

Нови Сад, Бач, Србија; Учешће у програму међународног летњег интензивног курса „Материјали у културном наслеђу“, од 24.до 26. јуна 2019. године.

Награда Фонда Александар Томашевић за најбољи годишњи успех у току мастер студија

Награда Фонда Бранко Шотра за школску 2018/19 годину.

 

Библиографија

Радови у научним часописима

Gavrilović, D. Ponjavić, K. 2020. Re-conservation and reinterpretation of a Roman fresco from Sirmium, Старинар LXX: 225-237.