Антички пројекат

Пројекат: Археологија Србије – културни идентитет, интеграциони фактори, Сарадници технолошки процеси и улога централног Балкана у развоју европске праисторије (бр. 177020)
Руководилац: Проф. Др Славиша Перић

Рад  на пројекту усмерен је на анализу римских градских центара у Србији. Истраживања две царске резиденције, у Гамзиграду (Ромулиjана) и у Шаркамену, показала су да оне, поред палате, садрже и специфичне сакралне споменике. На Гамзиграду је у току дефинисање стамбених хоризоната који претходе изградњи палате. Истраживања у Медијани показала су да је овде луксузна вила током IV века прерасла у резиденцијални комплекс, на чијој анализи ће се и даље радити. Процеси трансформације градских центара ишли су у другом правцу. 

Рад  на пројекту подразумева мултидисциплинарни приступ. Осим на дефинисању грађевинских фаза насеља, радиће се и на праћењу процеса њихове трансформације и међусобних односа. То обухвата анализу архитектонских објеката као и обраду свих покретних налаза, што условљава учешће архитеката, археолога специјалиста за одређене области, антрополога, нумизматичара и епиграфичара.