Nedostaje slika

Projekat TRAME Bileten Februar 2022 (01.03.2022)

Tokom Januara i Februara tim projekta TRAME je radio na realizaciji nacionalnih pilot programa, kao i na pripremi internacionalnih mobilnosti. 

Više o ovim aktivnostima saznajte na:https://a4x6f3.emailsp.com/frontend/LandingPage.aspx?idList=2&idLP=162&guid=70E8D70A-0209-4D53-BFF6-A30D9FB91DE7&ctx=console

Za više informacija o projektu TRAME, posetite nas na:https://trameproject.eu/