Nedostaje slika

Predstavljanje jedinstvenog praistorijskog bronzanog mača nađenog na prostoru pozajmišta uz Zapadnu Moravu, Narodni muzej Kruševac, 26.06.2023. u 14 časova

U ponedeljak 26.06.2023. u 14 časova u Velikoj sali Narodnog muzeja Kruševac biće održana prezentacija praistorijskog bronzanog mača nađenog na prostoru starog rečnog korita Zapadne Morave (na trasi Koridora E-761). Reč je o maču sa punolivenom drškom ovalnog preseka sa tri paralelna poprečna rebra, koji se datuje u period 1200-1100. godine pre n. e. Pripada centralnoevropskom tipu mača (tzv. Dreiwulstschwerter) i predstavlja prvi registrovani nalaz ovog tipa južno od Save i Dunava.

Na prezentaciji će govoriti Milica Miladinović, kustos Narodnog muzeja Kruševac i Aleksandar Bulatović i Vojislav Filipović iz Arheološkog instituta u Beogradu.