Јавне набавке

📄 Прве измене плана јавних набавки 2022. година

📄 План јавних набавки за 2022. година

📄 Треће измене плана јавних набавки 2021. година

📄 Друге измене плана јавних набавки 2021. година

📄 Прве измене плана јавних набавки 2021. година

📄 План јавних набавки 2021. година

📄 Правилник о уређењу поступка јавних набавки и набавки на које се закон не примењује