Nedostaje slika

COOLTOUR pilot program

Dragi saradnici i mladi učesnici,

Svesni smo postojanja velikog broja problema kada je u pitanju upravljanje kulturnim nasleđem kao i to da isto, u ovom savremenom trenutku, podrazumeva i prisustvo na društvenim mrežama kako bi poruka prošlosti stigla do ciljne grupe i/ili najšire javnosti. Poučeni iskustvom važnosti komuniciranja na društvenim mrežama tokom pandemije COVIDa 19, odlučili smo se da  jedna od značajnijih aktivnosti našeg projekta treba da bude usmerena ka razvijanju i jačanju dijaloga koji će aktivno povezivati menadžere kulturnog nasleđa i mlade korisnike istog, kako bismo zakoračili u početak promena :)

COOLTOUR platforma zamišljena je kao prostor za razvijanje komunikacije između šire javnosti (sa akcentom na mlade) i zaposlenih u primarno Muzejima i Zavodima, te ostalim srodnim institucijama kulture, ali i kao pomoć u vođenju evidencije o stanju postojećih i mapiranju novih arheoloških lokaliteta. Spram toga, COOLTOUR platforma može doprineti podizanju svesti među mladima kroz njihovo aktivno učestvovanje u zaštiti kulturnog nasleđa - na njima blizak odnosno digitalan način. Naš slogan tokom pilot aktivnosti je je "Mladi U i ZA COOLTOURu" jer smatramo da su nam oni ključ širenja motivacije, svesti i građanske odgovornosti ka očuvanju kulturnih dobara koji krase Srbiju.

Širenje COOLTOURne mreže započinjemo u četiri različite sredine:

Požarevac: 14 jun - Viminacium/Ram: 14 jun

Sremska Mitrovica: 12 jun

Niš: 13-14 jun

Beograd: 15-16 jun

Pozivamo Vas da se prijavite do 09.06 za jedan od pilot programa projekta "Cooltour - Millennials for cultural heritage" podržanog kroz program Erasmus+ Evropske unije. Ukoliko poznajete kolege i zainteresovane mlade koji se mogu pridružiti cilju, slobodno im prosledite ovaj poziv!

Dobrobiti Vašeg učestvovanja u pilot programu su:

·         obuka u profesionalnom i privatnom korišćenju COOLTOUR platforme
·         set alata za dalji rad
·         kreiranje profila na platformi uz pomoć tima mladih/za instituciju kulture
·         razvijanje strategije za društvene mreže i izrada sadržaja/za instituciju kulture
·         evaluacija i konsultacija od strane našeg internacionalnog tima
·         promocija na profilima COOLTOUR projekta
·         povezivanje sa mladima/menadžerima kulturnog nasleđa

Prijave za menadžere: https://forms.gle/jny33Ct6XuCQjLQ3A

Prijave za mlade:  https://forms.gle/epSMoyYAn7MvYxGQ9

Za više informacija obratite se:

dr Jeleni Anđelković Grašar: jelenandjelkovic@gmail.com

Ani Gavrilović: anamen96@gmail.com

Posetite COOLTOUR

platformu na: https://cooltour.app/

Instagram: https://www.instagram.com/mcooltour.pro/

Facebook: https://www.facebook.com/mcooltour