Nedostaje slika

Нова археолошка истраживања на некрополи Јагодин мала у Нишу

Од 27. јуна 2022. године, Археолошки институт у сарадњи са Народним музејем Ниша и Заводом за заштиту споменика културе Ниша, руководи археолошким истраживањима на простору паганске и рано-хришћанске некрополе Јагодин мала у Нишу. Испред Археолошког института у исктраживањима учествују руководилац др Надежда Гавриловић Витас и МА Марија Јовић, а ископавања су до сада резултирала са 18 паганских и рано-хришћанских слободно укопаних скелета.