Запослени

др Јелена Анђелковић Грашар
виши научни сарадник
др Драгана Антоновић
научни саветник
др Олга Бајчев
научни сарадник
др Весна Бикић
научни саветник
др Игор Бјелић
научни сарадник
др Иван Богдановић
научни сарадник
проф др Александар Бошковић
научни сарадник, редовни професор
др Иван Бугарски
виши научни сарадник
др Александар Булатовић
научни саветник
др Надежда Витас Гавриловић
научни саветник
др Селена Витезовић
научни саветник
др Мирјана Војвода
виши научни сарадник
МA Угљеша Војводић
истраживач сарадник
др Иван Вранић
научни сарадник
др Драгана Вуловић
научни сарадник
др Драгана Гавриловић
виши научни сарадник
др Иван Гаргано
истраживач приправник
др Снежана Голубовић
виши научни сарадник
др Илија Данковић
научни сарадник
др Ивана Димитријевић
научни сарадник
др Видан Димић
научни сарадник
MA Бојана Зорић
истраживач приправник
др Радмила Зотовић
виши научни сарадник
др Вујадин Иванишевић
научни саветник
др Оливера Илић
научни сарадник
МA Љубомир Јевтовић
истраживач сарадник
др Гордана Јеремић
научни саветник
др Соња Јовановић
научни сарадник
MA Marija Јовић
Истраживач сарадник
др Младен Јовичић
научни сарадник
др Александар Капуран
научни саветник
др Миомир Кораћ
МА Ивана Косановић
истраживач сарадник
др Мирослав Кочић
истраживач приправник
MA Mилица Маријановић
истраживач сарадник
др Немања Марковић
научни сарадник
др Илија Микић
научни сарадник
др Наташа Миладиновић-Радмиловић
научни саветник
др Драган Милановић
научни сарадник
др Бебина Миловановић
виши научни сарадник
Петар Милојевић
истраживач сарадник
MA Ана Митић
истраживач приправник
МА Даница Михаиловић
истраживач сарадник
MA Огњен Младеновић
истраживач сарадник
др Немања Мрђић
виши научни сарадник
др Емилија Николић
научни сарадник
МА Иван Нинчић
истраживач приправник
др Ђурђа Обрадовић
научни сарадник
др Славиша Перић
виши научни сарадник
др Софија Петковић
научни саветник
др Сања Пилиповић
виши научни сарадник
MA Кристина Поњавић
истраживач приправник
др Стефан Поп Лазић
научни сарадник
др Бојан Поповић
научни сарадник
др Милица Радишић
научни сарадник
др Ангелина Раичковић Савић
научни сарадник
др Саша Реџић
научни сарадник
MA Ружица Савић
истраживач сарадник
MA Стефан Станчић
истраживач приправник
MA Горан Стојић
истраживач приправник
др Милица Тапавички Илић
научни саветник
др Војислав Филиповић
виши научни сарадник

Администрација:

БРАНИСЛАВА ЕЛЕЗ, СЕКРЕТАР ИНСТИТУТА

МАЈА ЈОВАНОВИЋ, ЛИКВИДАТОР

ГОРДАНА МАРИНКОВИЋ, САМОСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЛОВЕ

НИНА МИЉКОВИЋ, САМОСТАЛНИ РЕФЕРЕНТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

СЛАЂАНА ЈОВАНОВИЋ, БЛАГАЈНИК

ВЕСЕЛИНКА КУВАЧ, ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
Бивши запослени:

Ђурђе Бошковић, 1947-1978.

Миодраг Грбић, 1949-1969.

Надежда Мандић, 1949-1984.

Невенка Петровић Сталио, 1949-1970.

Милутин Гарашанин, 1950-1957.

Ђорђе Стричевић, 1952-1966.

Душанка Вучковић-Тодоровић, 1954-1974.

Љубица Зотовић, 1955-1995.

Радивоје Љубинковић, 1957-1976.

Војислав Трбуховић, 1958-1994.

Борислав Јовановић, 1959-1995.

Маја Паровић-Пешикан, 1959-1997.

Павле Мијовић, 1961-1981.

Мирко Ковачевић, 1963-1990.

Владислав Поповић, 1965-1977.

Славенка Ерцеговић-Павловић, 1965-1988.

Душица Минић, 1966-1997.

Петар Петровић, 1966-1997.

Растко Васић, 1969-2004.

Ана Премк, 1970-1997.

Владимир Кондић, 1970-1973. и 1980-1994.

Мирослав Јеремић, 1970-2010.

Ана Поповић, 1972-1984.

Петар Поповић, 1976-2013.

Љиљана Бјелајац, 1976-1994.

Љубинка Бабовић, 1976-1978.

Марко Поповић, 1976-2011.

Ђорђе Јанковић, 1977-1979.

Милоје Васић, 1978-2007.

Михаило Милинковић, 1980-1986.

Гордана Милошевић, 1981-2008.

Миодраг Томовић, 1989-2007.

Милорад Стојић, 1994-2013.

Јосип Шарић, 1997-2020

Ивана Радовановић, 1998-2001.

Перица Шпехар, 2002-2012.